خوش آمدید

شهربازی زرتشت

موفقیت در هر مرکز تفریحی بر پایه اصولی بنا نهاده شده است که هر کدام نقش تعیین کننده ای در میزان موفقیت آن مجموعه دارند که مجموعه زرتشت مال با انتخاب بهینه این اصول توانسته است در صدر لیست مراکز تفریحی سرپوشیده در ایران خود نمایی بنماید.از جمله بهترین وسایل بازی سرگرم کننده و هیجانی را می توانید در این مجموعه برای کودکان داشته باشید.

 

هرروز


10 صبح الی 23

 

فضایی امن ،به همراه پرسنل آموزش دیده

تصاویر شهربازی زرتشت

تنوع بازی های زرتشت مال

مجله بازی و کودک